Ανάπλαση οστού με χρήση αυξητικών παραγόντων (a-PRF/ i-PRF)

PRP;PRF

Η χρήση αυτόλογων αυξητικών παραγόντων είναι μια σύγχρονη μέθοδος με πληθώρα εφαρμογών στην ιατρική (κυρίως στην ορθοπεδική και την αισθητική ιατρική). Τώρα πια χρησιμοποιείται και στην Οδοντιατρική, καθώς προάγει την ανάπλαση του οστού και την επούλωση των ιστών του στόματος.

Τι είναι η μέθοδος a-PRF;

Η μέθοδος a-PRF (advanced Platelet Rich Fibrin) βασίζεται στη φυγοκέντρηση του αίματος. Κατά τη φυγοκέντρηση διαχωρίζουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια και λαμβάνουμε ένα διάλυμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Αυτό το διάλυμα απελευθερώνει διάφορους αυξητικούς παράγοντες.

Οι αυξητικοί παράγοντες αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση των ιστών. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ αποτελεσματική στην ενεργοποίηση της οστική ανάπλασης, χάρη στην διέγερση βραδείας απελευθέρωσης αυξητικών παραγόντων των κυττάρων.

Με ποιον τρόπο δημιουργείται το ινώδες πλούσιο σε αιμοπετάλια;

Αρχικά, συλλέγουμε αίμα, όπως ακριβώς γίνεται και στις εξετάσεις αίματος από τον ασθενή. Έπειτα, το αίμα τοποθετείται μέσα σε μια συσκευή φυγοκέντρησης για πέντε περίπου λεπτά, χωρίς αντιπηκτικό. Με την διαδικασία αυτή γίνεται ο διαχωρισμός Η θεραπεία PRF μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αναμιγνύεται με οστικό μόσχευμα (αυτόλογο, άλλομόσχευμα, ξενομόσχευμα) και να  χρησιμοποιείται στην οστική ανάπλαση. Επίσης, μπορεί το PRF χρησιμοποιείται αυτούσιο σε μορφή γέλης για την παρασκευή μεμβρανών.

Πότε χρησιμοποιείται η ανάπλαση οστού με χρήση αυξητικών παραγόντων;

Η μέθοδος (a-PRF/ i-PRF) χρησιμοποιείται κατά τις χειρουργικές διαδικασίες ανάπλασης του οστού σε συνδυασμό με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να δημιουργήσουμε οστό, όταν αυτό δεν είναι αρκετό για να τοποθετηθούν οδοντικά  εμφυτεύματα.

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της θεραπείας ανάπλαση οστού με χρήση αυξητικών παραγόντων (a-PRF/ i-PRF);

Όπως προαναφέρθηκε οι αυξητικοί παράγοντες είναι πολύ χρήσιμοι στην Οδοντιατρική λόγω της πληθώρας των πλεονεκτημάτων τους. Πιο συγκεκριμένα η θεραπεία a-PRF:

 • Προάγει την ανάπλαση
 • Συμβάλλει στην αναγέννηση των ιστών
 • Επιταχύνει την επούλωση
 • Βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και την προβλεψιμότητα των μοσχευμάτων
 • Μειώνει τον πόνο και τις πιθανές λοιμώξεις
 • Αυξάνει την επιτυχία των οδοντικών μοσχευμάτων και εμφυτευμάτων

Πού χρησιμοποιείται το PRF στην οδοντική εμφυτευματολογία;

Το PRF χρησιμοποιείται στην οδοντική εμφυτευματολογία στις παρακάτω χειρουργικές διαδικασίες:

 1. Διατήρηση μαλακών και σκληρών ιστών μετά από εξαγωγή

Μετά από την εξαγωγή ενός δοντιού, οι μαλακοί και οι σκληροί ιστοί στην περιοχή της εξαγωγής απορροφώνται. Έτσι,  οδηγούμαστε σε απώλεια όγκου οστού. Το γεγονός αυτό είναι πολλές φορές κρίσιμο για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Η διαδικασία διατήρησης μαλακών και σκληρών ιστών μετά από εξαγωγή ενισχύεται σημαντικά με την χρήση του a-PRF.

 • Οριζόντια και κατακόρυφη αύξηση οστού
 • Ανύψωση ιγμορείου
 • Περιοδοντική ανάπλαση
 • Αντιμετώπιση υφιζήσεων

Με τη χρήση a-PRF στις αναπλαστικές διαδικασίες, επιτυγχάνουμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, καλύτερη επούλωση και υψηλή προβλεψιμότητα. Η ανάπλαση των οστών με τη χρήση αυξητικών παραγόντων συμβάλλει στην καλύτερη και την ταχύτερη αναγέννηση των ιστών.

 Ο Χειρουργός Οδοντίατρος – Εμφυτευματολόγος Μιχάλης Τσιτσικόπουλος εξειδικέυεται στα οδοντικά εμφυτεύματα και την ανάπλαση με την χρήση αυξητικών παραγόντων του αίματος. Επικοινωνήστε με τον ιατρό για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την ανάπλαση οστού με χρήση αυξητικών παραγόντων στην Οδοντιατρική.

CTA

Επικοινωνήστε μαζί μας