Εμφύτευση δοντιών με τις πιο σύγχρονες τεχνικές: Πώς εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις

Η απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη στοματική υγεία, την αισθητική εικόνα και τη συνολική ψυχολογία ενός ατόμου. Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν αναδειχθεί ως μια εξαιρετικά επιτυχημένη και προβλέψιμη επιλογή για την αντικατάσταση των ελλειπόντων ή ανεπανόρθωτα φθαρμένων δοντιών. Ωστόσο, η επιτυχία των διαδικασιών οδοντικών εμφυτευμάτων εξαρτάται από την ακρίβεια της τοποθέτησης του εμφυτεύματος, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων του χειρουργού οδοντιάτρου και της ανατομικής πολυπλοκότητας της θέσης εμφύτευσης. Διευκόλυνση στο ζήτημα αυτό έρχεται να δώσει η τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφύτευση δοντιών είναι μια τεχνική αιχμής που συνδυάζει ψηφιακή τεχνολογία, τρισδιάστατη απεικόνιση και χειρουργικό σχεδιασμό καθοδηγούμενο από υπολογιστή για να βελτιώσει την ακρίβεια και την προβλεψιμότητα της τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Βήματα που περιλαμβάνει η υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφύτευση δοντιών

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφύτευση δοντιών περιλαμβάνει αρκετά βασικά βήματα. Σε πρώτη φάση, κατά το πρώτο ραντεβού του ασθενούς, λαμβάνεται το ιατρικό και το οδοντιατρικό ιστορικό, ενώ ακολουθεί η διεξαγωγή κλινικής εξέτασης, ακτινολογικού ελέγχου και λεπτομερής αξιολόγηση. Αφού εξακριβωθεί ότι ο ασθενής όντως χρειάζεται οδοντικά εμφυτεύματα και συζητηθούν οι στόχοι και οι προσδοκίες του, λαμβάνονται αποτυπώματα για την κατασκευή εκμαγείων μελέτης και χειρουργικού νάρθηκα (οδηγού) αλλά και φωτογραφίες. Με τη χρήση τρισδιάστατης απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, δημιουργείται ένα λεπτομερές ψηφιακό μοντέλο της στοματικής ανατομίας του ασθενούς. Το εξειδικευμένο λογισμικό επιτρέπει στον ιατρό να σχεδιάζει εικονικά τη χειρουργική επέμβαση εμφυτεύματος, κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενούς.

Ο χειρουργικός νάρθηκας ή οδηγός σχεδιάζεται με βάση το εικονικό σχέδιο. Λειτουργεί ως φυσικός οδηγός κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, διασφαλίζοντας την ακριβή τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Ο νάρθηκας αυτός συνήθως κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία σχεδίασης και κατασκευής με τη βοήθεια υπολογιστή. Στη συνέχεια, ακολουθεί πρόσθετη αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν από την κλινική εξέταση και τον ακτινογραφικό έλεγχο, ενώ μελετώνται προσεκτικά τα εκμαγεία. Αφού συζητηθεί και εγκριθεί από τον ασθενή το προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας, ακολουθεί η αποκατάσταση ζητημάτων της στοματικής κοιλότητας, εάν αυτά υφίστανται, όπως η θεραπεία της ουλίτιδας.

Σειρά έχει η εκτέλεση της χειρουργικής επέμβασης, η οποία πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Κατά την εμφύτευση δοντιών ο χειρουργικός νάρθηκας τοποθετείται με ασφάλεια στο στόμα του ασθενούς. Ο χειρουργός οδοντίατρος στη συνέχεια ακολουθεί τον οδηγό, ο οποίος παρέχει ακριβείς οδηγίες για την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων στα προσχεδιασμένα σημεία. Συνήθως, απαιτείται η πάροδος ενός χρονικού διαστήματος έως ότου επιτευχθεί η οστεοενσωμάτωση, η ενσωμάτωση δηλαδή του εμφυτεύματος στο οστό, μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται συνήθως με την πάροδο 3-4 μηνών. Βέβαια, εάν οι συνθήκες το καταστήσουν εφικτό, μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων, μια διαδικασία κατά την οποία ο ασθενής μπορεί να αποκτήσει άριστα αισθητικά δόντια σε μια μέρα.

Πλεονεκτήματα της υπολογιστικά καθοδηγούμενης εμφύτευσης δοντιών

Αρχικά, η υπολογιστικά καθοδηγούμενη χειρουργική επέμβαση οδοντικών εμφυτευμάτων μειώνει σημαντικά το περιθώριο λάθους στην τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Αυτή η ακρίβεια ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιπλοκών και την ανάγκη για διορθωτικές ενέργειες. Παράλληλα, ο τρισδιάστατος σχεδιασμός και οι χειρουργικοί οδηγοί ενισχύουν την προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων της θεραπείας, επιτρέποντας μια πιο ακριβή αξιολόγηση των πιθανών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Οι διαδικασίες που καθοδηγούνται από υπολογιστή είναι συχνά πιο γρήγορες, καθώς ο προεγχειρητικός σχεδιασμός βοηθά στον εξορθολογισμό της χειρουργικής διαδικασίας, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο της επέμβασης. Ο μειωμένος χειρουργικός χρόνος και η ακρίβεια οδηγούν σε ελάχιστο τραύμα ιστού, με αποτέλεσμα μειωμένη μετεγχειρητική ενόχληση και ταχύτερη επούλωση. Οι υπολογιστικά καθοδηγούμενες τεχνικές επιτρέπουν τέλος την προσαρμογή της τοποθέτησης εμφυτευμάτων με βάση τη μοναδική ανατομία και τους μεμονωμένους στόχους κάθε ασθενούς. Ο Χειρουργός Οδοντίατρος για εμφυτεύματα στην Κηφισιά Δρ. Τσιτσικόπουλος Μιχαήλ εφαρμόζει την υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφύτευση  αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία του, για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων.

CTA