Ανύψωση εδάφους του ιγμορείου

Είναι αρκετά συχνό, ασθενείς που έχουν χάσει τα άνω-πίσω δόντια, να μην έχουν αρκετό οστό για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Αυτό είναι λογικό, διότι η συνηθέστερη αιτία απώλειας των δοντιών είναι η απώλεια του οστού που τα στηρίζει.

Εάν δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα στις άνω-πίσω περιοχές, οι παραπάνω ασθενείς θα πρέπει να συμβιβαστούν με μία κινητή οδοντοστοιχία.

Αυτό μπορούμε να το αποτρέψουμε με την ανύψωσή του εδάφους του ιγμορείου.

Κατά την διαδικασία αυτή προσθέτουμε οστικό μόσχευμα στις άνω-πίσω περιοχές (στην περιοχή του εδάφους του ιγμορείου άντρου), εκεί δηλαδή όπου θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα και αναμένουμε για 6 μήνες.

Μετά από το διάστημα αυτό, το οστό έχει αναπλαστεί και έχουμε πλέον ικανό χώρο για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και την τελική αποκατάσταση των δοντιών που λείπουν με ακίνητη γέφυρα.

Μάθετε περισσότερα για τις οδηγίες που αφορούν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

CTA

Επικοινωνήστε μαζί μας