Προσωρινό δόντι πριν ενσωματωθεί το εμφύτευμα: Διαθέσιμες επιλογές

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής και αποτελεσματική λύση για την αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών, αποτελώντας παράλληλα μια άκρως ανθεκτική και μακροχρόνια επιλογή. Ωστόσο, η διαδικασία ενσωμάτωσης του εμφυτεύματος με το οστό, γνωστή ως οστεοενσωμάτωση, απαιτεί μια σημαντική περίοδο επούλωσης που μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 4 μήνες. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, τοποθετούνται τα προσθετικά δόντια πάνω στα εμφυτεύματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οστεοενσωμάτωσης, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η άνεση, η αισθητική και η μασητική ικανότητα του ασθενούς. Οι μέθοδοι προσωρινής αποκατάστασης δοντιών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπλήρωση αυτών των στόχων. Ένα προσωρινό δόντι πριν ενσωματωθεί το εμφύτευμα όχι μόνο ενισχύει την αισθητική αλλά προστατεύει επίσης το σημείο εμφύτευσης και διατηρεί το χώρο για το τελικό προσθετικό δόντι.

Πόσο καιρό χρειάζεται ένα οδοντικό εμφύτευμα για να επουλωθεί;

Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, απαιτείται η πάροδος ενός διαστήματος 3-4 μηνών μέχρι να επιτευχθεί η οστεοενσωμάτωση, δηλαδή η ενσωμάτωση του εμφυτεύματος με το οστό της γνάθου. Ιδίως αν πριν την επέμβαση είχε διενεργηθεί και ανάπλαση οστού, ο απαιτούμενος χρόνος μέχρι να έρθει η στιγμή για την οριστική αποκατάσταση αυξάνεται. Αυτό αποτελεί σημαντική πηγή ανησυχίας για τους ασθενείς. Ωστόσο, υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές προσθετικής αποκατάστασης που βελτιώνουν την αισθητική και τη μασητική ικανότητα, προτού τοποθετηθούν τα τελικά προσθετικά δόντια ή οι γέφυρες επί εμφυτευμάτων. Ειδικά σε περίπτωση που το εμφύτευμα τοποθετείται για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων μπροστινών δοντιών, η τοποθέτηση μιας προσωρινής αποκατάστασης είναι αναγκαία για αισθητικούς κατά βάση λόγους.

Προσωρινό δόντι πριν ενσωματωθεί το εμφύτευμα: Τι να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας

Η προσωρινή αποκατάσταση του ελλείποντος ή των ελλειπόντων δοντιών αποσκοπεί στην ικανοποίηση τόσο των αισθητικών όσο και των λειτουργικών απαιτήσεων και κρίνεται απαραίτητη σε πλήθος περιπτώσεων. Οι επιλογές διαφέρουν αναλόγως της περίπτωσης. Σε περιπτώσεις όπου γειτονικά δόντια του αντικατεστημένου με εμφύτευμα φέρουν στεφάνες, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως στηρίγματα για μια προσωρινή γέφυρα κατά τη διάρκεια της οστεοενσωμάτωσης του εμφυτεύματος. Σε περίπτωση που λείπουν ένα ή δύο δόντια στο πίσω μέρος του στόματος, μπορεί να μην είναι απαραίτητη η προσωρινή αποκατάσταση. Εάν δεν παρεμποδίζεται η μασητική ικανότητα με τα υπόλοιπα δόντια σας και τα ελλείποντα δόντια δεν είναι ορατά κατά τη διάρκεια ομιλίας ή χαμόγελου, τότε μπορεί να αποφασίσετε ενάντια στην τοποθέτηση οποιασδήποτε προσθετικής αποκατάστασης.

Ωστόσο, αν τα ελλείποντα πίσω δόντια είναι πολλά, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε προσωρινά με μια μερική οδοντοστοιχία που θα προσαρμοστεί κατάλληλα στα υπόλοιπα δόντια. Εάν ο ασθενής παρουσιάζει απώλεια όλων των δοντιών, η προσωρινή αποκατάσταση είναι σημαντική τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για την μάσηση. Τα υπόλοιπα δόντια πρέπει να αξιολογηθούν πριν από την αφαίρεσή τους, καθώς εάν κάποια από αυτά είναι σε κατάλληλη θέση και κρίνεται ότι μπορούν να διατηρηθούν προσωρινά, μπορούν να αποτελέσουν μέσο στήριξης μιας ειδικής σταθερής προσωρινής γέφυρας, αποφεύγοντας έτσι τη χρήση τεχνητής οδοντοστοιχίας. Εάν κανένα από τα δόντια δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί, τότε είναι δυνατή η κατασκευή μιας άμεσης οδοντοστοιχίας, η οποία προκατασκευάζεται και τοποθετείται την ημέρα της αφαίρεσης των δοντιών, ώστε ο ασθενής να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα αισθητικής ή μάσησης.

Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων

Γνωρίζατε όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εφικτό να τοποθετηθεί ένα προσωρινό δόντι όχι πριν ενσωματωθεί το εμφύτευμα, αλλά αμέσως μετά την επέμβαση τοποθέτησης του εμφυτεύματος. Ναι, πρόκειται για μια τεχνική που ονομάζεται άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων και αναφέρεται σε εκείνες τις περιστάσεις όπου στα εμφυτεύματα μπορούν να εφαρμοστούν προσωρινές αποκαταστάσεις αμέσως μετά την τοποθέτησή τους. Έτσι, η άμεση φόρτιση, που εφαρμόζεται συχνά στα μπροστινά δόντια ή σε ολική αποκατάσταση του στόματος, επιτρέπει στον ασθενή να αποκτήσει μια προσωρινή σταθερή προσθετική αποκατάσταση απευθείας μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η προσθετική αποκατάσταση που είναι ήδη έτοιμη προσαρμόζεται στο εμφύτευμα και βιδώνεται σταθερά σε αυτό. Συνεπώς, ο ασθενής αποκομίζει άμεσα τα βέλτιστα αισθητικά και λειτουργικά οφέλη. Αυτή η προσέγγιση μπορεί επίσης να μειώσει τον συνολικό χρόνο αποκατάστασης και να περιορίσει τον αριθμό των απαιτούμενων επισκέψεων. Αφού το εμφύτευμα επουλωθεί, ο ασθενής θα επιστρέψει στο ιατρείο ώστε να τοποθετηθεί η μόνιμη αποκατάσταση. Ο Χειρουργός Οδοντίατρος για εμφυτεύματα στην Κηφισιά Δρ. Μιχάλης Τσιτσικόπουλος διαθέτει μακρά εμπειρία στην τοποθέτηση αλλά και την άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων, ενώ εφαρμόζει και την τεχνική «Δόντια σε μία ημέρα», η οποία αφορά την ολική αποκατάσταση του στόματος με εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες, σε μία μόνο επίσκεψη.

CTA