Διατήρηση οστού

Μετά από κάθε εξαγωγή, ένα σημαντικό τμήμα των σκληρών (οστό) και μαλακών ιστών (ούλα), απορροφώνται και χάνονται.

Αυτή η απώλεια δεν είναι ευνοϊκή σε περίπτωση που θέλουμε να τοποθετήσουμε εμφύτευμα στην περιοχή της εξαγωγής, διότι ενδέχεται το οστό που θα παραμείνει ακέραιο μετά την επούλωση να μην είναι αρκετό για την τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Η απώλεια σκληρών και μαλακών ιστών έχει επίσης δυσμενείς επιπτώσεις στην αισθητική, εφόσον πρόκειται για απώλεια προσθίων δοντιών.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε τον όγκο του οστού κατά το δυνατόν μετά από εξαγωγή, είναι να τοποθετήσουμε υλικά μοσχεύματος στο κενό που αφήνει το δόντι και να αναμείνουμε την επούλωση για 3 περίπου μήνες.

Έτσι δημιουργούμε ευνοϊκές συνθήκες τόσο για την διατήρηση του οστού, όσο και την διατήρηση των μαλακών ιστών στην περιοχής.

Η διατήρηση σκληρών και μαλακών ιστών μετά από εξαγωγή, είναι πολύ σημαντική ώστε να τοποθετήσουμε το εμφύτευμα στην σωστή προσθετικά θέση, γεγονός πολύ κρίσιμο για την λειτουργικότητα και την αισθητική της τελικής αποκατάστασης.

CTA

Επικοινωνήστε μαζί μας