Δόντια σε μία ημέρα

Δόντια σε μία ημέρα

Η απώλεια των δοντιών αποτελεί σημαντικό ζήτημα που θέτει σημαντικά εμπόδια, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, στην καθημερινή ζωή του ασθενούς. Οι επιλογές αποκατάστασης των δοντιών που λείπουν σε αυτή την περίπτωση είναι δύο, η εφαρμογή κινητής οδοντοστοιχίας ή η αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες. Η δεύτερη επιλογή συνιστά την πιο λειτουργική και άνετη για τον ασθενή επιλογή, ενώ πλέον υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης σταθερών δοντιών σε μία μόλις ημέρα. Ο όρος «Δόντια σε μία ημέρα» περιγράφει την ολική αποκατάσταση του στόματος με οδοντικά εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες σε μία μόλις ημέρα. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μένει ούτε μία ημέρα χωρίς σταθερά δόντια.

Περιγραφή

Στην περίπτωση απώλειας όλων των δοντιών, η τοποθέτηση 4-7 εμφυτευμάτων σε καίριες, με ακρίβεια υπολογισμένες θέσεις, προσφέρει ασφαλή βάση για την εφαρμογή σταθερής γέφυρας, δηλαδή αποκατάστασης από πορσελάνη, που καλύπτει όλο το στόμα. Οι θέσεις των εμφυτευμάτων επιλέγονται με ακρίβεια, ώστε η προσθετική αποκατάσταση που ακολουθεί, να προσφέρει άριστη μασητική λειτουργία, ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα και ευκολία στην συντήρηση. Με την τεχνική αυτή αποφεύγεται η εφαρμογή κινητών οδοντοστοιχιών, οι οποίες δεν είναι λειτουργικές και επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα των ασθενών.

Στις συνήθεις τεχνικές ολικής αποκατάστασης, αφού αφαιρεθούν τα δόντια και τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα, ο ασθενής θα πρέπει να φορά ολικές κινητές οδοντοστοιχίες (μασέλες) στην άνω και κάτω γνάθο για 3-4 περίπου μήνες. Αφού παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα και επιτευχθεί η επούλωση και η οστεοενσωμάτωση, μετά ο ασθενής μπορεί να λάβει την τελική αποκατάσταση με τοποθέτηση σταθερής γέφυρας. Προκειμένου να απαλλάξουμε τους ασθενείς μας από τις κινητές οδοντοστοιχίες (ακόμα κι αν αυτές χρησιμοποιούνται προσωρινά), εφαρμόζουμε την διαδικασία “Δόντια σε μια μέρα”.

 

Διαδικασία

Πρόκειται για μία πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία εκτελείται μόνο από έμπειρους στην τεχνική αυτή
εμφυτευματολόγους και περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω σε μία μόλις επίσκεψη.

 • Εξαγωγή όλων των δοντιών.
 • Τοποθέτηση 4-7 εμφυτευμάτων ανά γνάθο.
 • Τοποθέτηση πάνω στα εμφυτεύματα προσωρινής βιδωτής γέφυρας, η οποία θα παραμείνει στο στόμα για 3-6 μήνες.
 • Αντικατάσταση της προσωρινής γέφυρας με μόνιμη γέφυρα, που δεν αφαιρείται από τον ασθενή.

Η μέθοδος υπερέχει έναντι
άλλων θεραπειών, καθώς προσφέρει
τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Αίσθηση και εμφάνιση όπως τα φυσικά δόντια
 • Σταθερά δόντια άμεσα, τα οποία δεν αφαιρούνται από τον ασθενή
 • Σωστή υποστήριξη στα μάγουλα και τα χείλη
 • Φυσιολογική μάσηση και φώνηση.

Για οποιαδήποτε απορία,
επικοινωνήστε με τον οδοντίατρο

Μιχαήλ Τσιτσικόπουλο

Δόντια σε μία ημέρα

Η απώλεια των δοντιών αποτελεί σημαντικό ζήτημα που θέτει σημαντικά εμπόδια, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, στην καθημερινή ζωή του ασθενούς. Οι επιλογές αποκατάστασης των δοντιών που λείπουν σε αυτή την περίπτωση είναι δύο, η εφαρμογή κινητής οδοντοστοιχίας ή η αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες. Η δεύτερη επιλογή συνιστά την πιο λειτουργική και άνετη για τον ασθενή επιλογή, ενώ πλέον υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης σταθερών δοντιών σε μία μόλις ημέρα. Ο όρος «Δόντια σε μία ημέρα» περιγράφει την ολική αποκατάσταση του στόματος με οδοντικά εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες σε μία μόλις ημέρα. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μένει ούτε μία ημέρα χωρίς σταθερά δόντια.

 

Η απώλεια των δοντιών αποτελεί σημαντικό ζήτημα που θέτει σημαντικά εμπόδια, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, στην καθημερινή ζωή του ασθενούς. Οι επιλογές αποκατάστασης των δοντιών που λείπουν σε αυτή την περίπτωση είναι δύο, η εφαρμογή κινητής οδοντοστοιχίας ή η αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες. Η δεύτερη επιλογή συνιστά την πιο λειτουργική και άνετη για τον ασθενή επιλογή, ενώ πλέον υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης σταθερών δοντιών σε μία μόλις ημέρα. Ο όρος «Δόντια σε μία ημέρα» περιγράφει την ολική αποκατάσταση του στόματος με οδοντικά εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες σε μία μόλις ημέρα. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μένει ούτε μία ημέρα χωρίς σταθερά δόντια.

 

Περιγραφή

Στην περίπτωση απώλειας όλων των δοντιών, η τοποθέτηση 4-7 εμφυτευμάτων σε καίριες, με ακρίβεια υπολογισμένες θέσεις, προσφέρει ασφαλή βάση για την εφαρμογή σταθερής γέφυρας, δηλαδή αποκατάστασης από πορσελάνη, που καλύπτει όλο το στόμα. Οι θέσεις των εμφυτευμάτων επιλέγονται με ακρίβεια, ώστε η προσθετική αποκατάσταση που ακολουθεί, να προσφέρει άριστη μασητική λειτουργία, ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα και ευκολία στην συντήρηση. Με την τεχνική αυτή αποφεύγεται η εφαρμογή κινητών οδοντοστοιχιών, οι οποίες δεν είναι λειτουργικές και επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα των ασθενών.

Στις συνήθεις τεχνικές ολικής αποκατάστασης, αφού αφαιρεθούν τα δόντια και τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα, ο ασθενής θα πρέπει να φορά ολικές κινητές οδοντοστοιχίες (μασέλες) στην άνω και κάτω γνάθο για 3-4 περίπου μήνες. Αφού παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα και επιτευχθεί η επούλωση και η οστεοενσωμάτωση, μετά ο ασθενής μπορεί να λάβει την τελική αποκατάσταση με τοποθέτηση σταθερής γέφυρας. Προκειμένου να απαλλάξουμε τους ασθενείς μας από τις κινητές οδοντοστοιχίες (ακόμα κι αν αυτές χρησιμοποιούνται προσωρινά), εφαρμόζουμε την διαδικασία “Δόντια σε μια μέρα”.

Διαδικασία

Πρόκειται για μία πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία εκτελείται μόνο από έμπειρους στην τεχνική αυτή
 εμφυτευματολόγους και περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω σε μία μόλις επίσκεψη.

 • Εξαγωγή όλων των δοντιών.
 • Τοποθέτηση 4-7 εμφυτευμάτων ανά γνάθο.
 • Τοποθέτηση πάνω στα εμφυτεύματα προσωρινής βιδωτής γέφυρας, η οποία θα παραμείνει στο στόμα για 3-6 μήνες.
 • Αντικατάσταση της προσωρινής γέφυρας με μόνιμη γέφυρα, που δεν αφαιρείται από τον ασθενή.

Η μέθοδος υπερέχει έναντι
άλλων θεραπειών, καθώς προσφέρει
τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Αίσθηση και εμφάνιση όπως τα φυσικά δόντια
 • Σταθερά δόντια άμεσα, τα οποία δεν αφαιρούνται από τον ασθενή
 • Σωστή υποστήριξη στα μάγουλα και τα χείλη
 • Φυσιολογική μάσηση και φώνηση.

Για οποιαδήποτε απορία,
επικοινωνήστε με τον οδοντίατρο

Μιχαήλ Τσιτσικόπουλο

CTA

Επικοινωνήστε μαζί μας