Εξαγωγή δοντιού: Ενδείξεις και θεραπείες αποκατάστασης

Η εξαγωγή ενός δοντιού είναι μια συνήθης οδοντιατρική διαδικασία, που περιλαμβάνει τη σκόπιμη αφαίρεση ενός δοντιού από την υποδοχή του στο φατνιακό οστό, δηλαδή το οστό που περιβάλλει τα δόντια. Ενώ ο πρωταρχικός στόχος της οδοντιατρικής είναι η διατήρηση των φυσικών δοντιών όποτε είναι δυνατόν, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η διατήρηση των δοντιών δεν είναι εφικτή και η εξαγωγή τους καθίσταται επιτακτική για τη διαφύλαξη της συνολικής στοματικής υγείας. Η πρόοδος στις οδοντιατρικές θεραπείες και τα υλικά έχουν διευκολύνει σημαντικά την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών αποκατάστασης για την αντικατάσταση του εξαχθέντος δοντιού, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία και αισθητική.

Ενδείξεις για εξαγωγή δοντιού

Η απόφαση για την εξαγωγή ενός δοντιού είναι πολύπαραγοντική και καθοδηγείται από την κλινική αξιολόγηση, τα ακτινογραφικά ευρήματα και τη συνολική οδοντική υγεία του ασθενούς.

Μία από τις πρωταρχικές ενδείξεις για εξαγωγή δοντιού είναι η εκτεταμένη τερηδόνα. Η τερηδόνα μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη βλάβη του εσωτερικού του δοντιού, θέτοντας σε κίνδυνο τη δομική του ακεραιότητα. Όταν η τερηδόνα εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο, που η αποκατάσταση δεν είναι πλέον εφικτή, η εξαγωγή του δοντιού μπορεί να είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή.

Εξίσου σημαντική αιτία για την εξαγωγή ενός δοντιού είναι η περιοδοντίτιδα. Η προχωρημένη περιοδοντική νόσος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη των ούλων και των οστών, με αποτέλεσμα την κινητικότητα των δοντιών και την απώλεια στήριξης. Σε περιπτώσεις όπου η νόσος δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία, η εξαγωγή μπορεί να είναι απαραίτητη για την πρόληψη περαιτέρω οστικής βλάβης και την αποκατάσταση του δοντιού.

Επίσης, τυχαίοι τραυματισμοί, όπως κατάγματα που εκτείνονται στη ρίζα του δοντιού, μπορεί να καταστήσουν το δόντι μη θεραπεύσιμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εξαγωγή μπορεί να συνιστάται για την πρόληψη μόλυνσης και άλλων επιπλοκών.

Τεχνικές αποκατάστασης μετά την εξαγωγή δοντιών

Η επανορθωτική οδοντιατρική στοχεύει στην αντικατάσταση των εξαχθέντων δοντιών με αισθητικές και λειτουργικές αποκαταστάσεις. Εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές, καθεμία προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες και την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Η κορυφαία επιλογή ως προς την αποκατάσταση ενός ή περισσότερων ελλειπόντων δοντιών είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα. Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν φέρει επανάσταση στην αντικατάσταση ελλειπόντων δοντιών, προσφέροντας μια μόνιμη και εξαιρετικά λειτουργική λύση. Το οδοντικό εμφύτευμα, μία ριζόμορφη μεταλλική βάση – κύλινδρος, κατασκευασμένη από τιτάνιο εμφυτεύεται χειρουργικά στο οστό της γνάθου, παρέχοντας μια σταθερή βάση, ώστε να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό δόντια από πορσελάνη. Με τον τρόπο αυτό ο ασθενής ανακτά πλήρως τα δόντια που έχασε, χωρίς να τροχιστούν παρακείμενα δόντια για να μπουν γέφυρες.

Εάν λείπουν περισσότερα του ενός δόντια, μπορούν να τοποθετηθούν πολλαπλά εμφυτεύματα σε στρατηγικές θέσεις, ώστε στην συνέχεια να υποστηρίξουν σταθερές αποκαταστάσεις από πορσελάνη.

Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, θα δούμε ότι οι εξελίξεις στην οδοντική εμφυτευματολογία επιτρέπουν την άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων μετά την τοποθέτηση τους, μειώνοντας το συνολικό χρόνο της θεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς δεν είναι πάντα απαραίτητο να περιμένουν 2-4 μήνες από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων για να βάλουν τα δόντια τους. Αντίθετα, μπορούν να έχουν μεταβατικές σταθερές αποκαταστάσεις σε μία μόνο ημέρα (Δόντια σε μία ημέρα).

Σε περιπτώσεις όπου η απωλεια των δοντιών ή η περιοδοντίτιδα έχει οδηγήσει σε σημαντική απώλεια οστού, μπορεί να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αύξησης των σκληρών και μαλακών μορίων για την ανοικοδόμηση της οστικής δομής, δημιουργώντας μια κατάλληλη βάση για οδοντικά εμφυτεύματα.

Η εξαγωγή ενός δοντιού παραμένει μια κρίσιμη απόφαση στην οδοντιατρική και λαμβάνει χώρα μόνο όταν δεν μπορεί να διασωθεί το δόντι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στοματικής υγείας και να προληφθούν κίνδυνοι που εγκυμονεί η παραμονή του στο στόμα.

Η απόφαση για την εξαγωγή ενός δοντιού επηρεάζεται από παράγοντες όπως η τερηδόνα, η περιοδοντίτιδα, το τραύμα, οι ορθοδοντικές εκτιμήσεις και ο προσθετικός σχεδιασμός.

Οι εξελίξεις στις θεραπείες αποκατάστασης με εμφυτεύματα διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε μια σειρά αποτελεσματικών λύσεων για την αποκατάσταση των δοντιών που χάθηκαν με σταθερά δόντια.

Ο Οδοντίατρος για εμφυτεύματα στην Κηφισιά, Δρ. Μιχάλης Τσιτσικόπουλος, πραγματοποιεί με επιτυχία τις παραπάνω διαδικασίες για περισσότερο από 20 χρόνια και εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές για την οριστική αποκατάσταση με εμφυτεύματα και σταθερά δόντια.

CTA