Ανάπλαση οστού στην οδοντιατρική: Πού χρησιμεύει και με ποιους τρόπους πραγματοποιείται;

H ανάπλαση οστού είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία στη σύγχρονη οδοντική εμφυτευματολογία για την αποκατάσταση του οστού που λείπει και την επιτυχή έκβαση διαφόρων οδοντιατρικών θεραπειών. Η οστική ανάπλαση αφορά στην αύξηση της ποσότητας του διαθέσιμου οστού και την διευκόλυνση της τοποθέτησης και οστεοενσωμάτωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων. Τα οστικά μοσχεύματα χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανεπαρκής όγκος ή ποιότητα οστού λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως η εξαγωγή δοντιού, η περιοδοντική νόσος, το τραύμα ή οι συγγενείς παθήσεις. Η διαθεσιμότητα διαφόρων τεχνικών και υλικών έχει διευρύνει τις δυνατότητες θεραπείας και έχει βελτιώσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ανάπλαση οστού στην οδοντιατρική: Σε τι χρησιμεύει

Το θεμέλιο ενός οδοντικού εμφυτεύματος είναι το οστό. Για να είναι ένα οδοντικό εμφύτευμα επιτυχές, πρέπει να υπάρχει επαρκής οστική μάζα στη γνάθο για εμφύτευση. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία ενός οδοντικού εμφυτεύματος, αλλά ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η επιτυχής οστεοενσωμάτωση. Η οστεοενσωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα βιοσυμβατό υλικό, όπως ένα εμφύτευμα τιτανίου, επουλώνεται και δημιουργεί έναν «δεσμό με το οστό». Χωρίς επαρκή οστική μάζα, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος πιθανότατα θα αποτύχει.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χειρουργοί οδοντίατροι είναι ότι πολλοί ασθενείς που χρειάζεται να υποβληθούν σε τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων παρουσιάζουν έλλειψη οστικής μάζας. Μία από τις κύριες αιτίες μείωσης οστικής μάζας είναι η απώλεια δοντιών. Μόλις χαθεί ή αφαιρεθεί ένα δόντι, το οστό που κάποτε το περιέβαλλε αποκτά εσοχές ή χάνεται λόγω της απουσίας του δοντιού. Η περιοδοντίτιδα μπορεί επίσης να προκαλέσει την υποχώρηση του οστού της γνάθου. Η απώλεια οστού από ένα μόνο δόντι μπορεί να μην είναι αισθητή. Εάν όμως χαθούν πολλά δόντια ή παρουσιάζεται προχωρημένη ασθένεια των ούλων, η απώλεια οστικής μάζας μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση του προσώπου. Η ανάπλαση οστού με οστικό μόσχευμα αποτελεί τη λύση σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος: Πώς πραγματοποιείται;

Τα οστικά μοσχεύματα μπορούν να ληφθούν από το σώμα του ίδιου του ασθενούς, συνήθως από ενδοστοματικές θέσεις. Τα αυτόλογα αυτά μοσχεύματα διευκολύνουν σημαντικά την επιτυχή ανάπλαση οστού. Εάν η λήψη οστικού μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή δεν είναι εφικτή, μπορούν να εφαρμοστούν οστικά μοσχεύματα για ανάπλαση οστού που προέρχονται από άλλους δότες. Τα μοσχεύματα αυτά ονομάζονται αλλομοσχεύματα. Αυτά τα μοσχεύματα υποβάλλονται σε αυστηρές διαδικασίες επεξεργασίας και αποστείρωσης για την ελαχιστοποίηση της ανοσογονικότητας διατηρώντας παράλληλα, τη φυσική δομή των οστών.

Άλλη επιλογή είναι η χρήση υλικών οστικών μοσχευμάτων για ανάπλαση οστού που προέρχονται από ζωικές πηγές, συνηθέστερα βοοειδών ή χοίρων. Τα ξενομοσχεύματα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διατήρηση της φυσικής δομής των οστών.

Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μοσχεύματα που αποτελούνται από συνθετικά υλικά. Αυτά τα υλικά παρέχουν ένα πλαίσιο για το σχηματισμό νέου οστού και απορροφώνται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας την αντικατάσταση του υλικού του μοσχεύματος με το οστό του ίδιου του ασθενούς.

Τέλος κατά την ανάπλαση του οστού μπορεί να γίνει και αξιοποίηση των συστατικών που βρίσκονται στο αίμα του ίδιου του ασθενούς. Οι ειδικές αυτές ουσίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επούλωση των ιστών και την ενεργοποίηση της οστική ανάπλασης. Η θεραπεία αυτή, που ονομάζεται μέθοδος a-PRF, μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους. Το υλικό που παρασκευάζεται  μπορεί να αναμειχθεί με το οστικό μόσχευμα που πρόκειται να τοποθετηθεί, είτε να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο σε μορφή γέλης για τη δημιουργία βιολογικών μεμβρανών. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνει οριζόντια και κατακόρυφη αύξηση οστού, ανύψωση ιγμορείου, περιοδοντική ανάπλαση και αντιμετώπιση υφιζήσεων.

Ο Χειρουργός Οδοντίατρος – Εμφυτευματολόγος Μιχάλης Τσιτσικόπουλος εξειδικεύεται στα οδοντικά εμφυτεύματα και την ανάπλαση οστού με την χρήση ειδικών συστατικών του αίματος.

CTA