Οστική Ανάπλαση

Η οστική ανάπλαση είναι μία συνήθης διαδικασία κατά την διάρκεια της θεραπείας με οδοντικά εμφυτεύματα. Η προβλεψιμότητα  και η επιτυχία των τεχνικών οστικής ανάπλασης εξαρτώνται τόσο από την τεχνική που εφαρμόζεται από τον ιατρό, όσο και από τα βίο-υλικά που εφαρμόζονται.

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο οδοντίατρος για την οστική ανάπλαση παράγεται από το ίδιο το αίμα του ασθενούς και είναι το a-PRF.

Το a-PRF (advanced Platelet Rich Fibrin), δηλαδή ινώδες πλούσιο σε αιμοπετάλια, είναι παράγωγο του διαχωρισμού των στοιχείων του αίματος και λαμβάνεται με την μέθοδο της φυγοκέντρησης.

Είναι πολύ αποτελεσματικό στην ενεργοποίηση της οστική ανάπλασης, χάρη στην διέγερση βραδείας απελευθέρωσης αυξητικών παραγόντων των κυττάρων.

Χρησιμοποιείται κατά τις χειρουργικές διαδικασίες ανάπλασης του οστού σε συνδυασμό με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων ή και σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να δημιουργήσουμε οστό όταν αυτό δεν είναι αρκετό για να τοποθετηθούν εμφυτεύματα.

Το PRF, είτε αναμιγνύεται με οστικό μόσχευμα (αυτόλογο, αλλομόσχευμα, ξενομόσχευμα) και χρησιμοποιείται στην οστική ανάπλαση, είτε χρησιμοποιείται αυτούσιο σε μορφή γέλης για την παρασκευή μεμβρανών.

Τα πλεονεκτήματα του a-PRF επιγραμματικά είναι:

Α. Προάγει την ανάπλαση

Β. Επιταχύνει την επούλωση

Γ. Βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και την προβλεψιμότητα των μοσχευμάτων.

Το a-PRF χρησιμοποιείται στην οδοντική εμφυτευματολογία στις παρακάτω χειρουργικές διαδικασίες:

> Διατήρηση μαλακών και σκληρών ιστών μετά από εξαγωγή

Μετά από την εξαγωγή ενός δοντιού, οι μαλακοί και οι σκληροί ιστοί στην περιοχή της εξαγωγής απορροφώνται και οδηγούμαστε σε απώλεια όγκου οστού, πολλές φορές κρίσιμη για την τοποθέτηση ή μη εμφυτευμάτων.

Η διαδικασία διατήρησης μαλακών και σκληρών ιστών μετά από εξαγωγή ενισχύεται σημαντικά με την χρήση του a-PRF.

>Οριζόντια και κατακόρυφη αύξηση οστού, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να τοποθετήσουμε οδοντικά εμφυτεύματα.

>Ανύψωση ιγμορείου

>Περιοδοντική ανάπλαση

>Αντιμετώπιση υφιζήσεων

Με τη χρήση a-PRF στις αναπλαστικές διαδικασίες, επιτυγχάνουμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, καλύτερη επούλωση και υψηλή προβλεψιμότητα.

Για τυχόν απορίες για τις θεραπείες μας μπορείτε να απευθυνθείτε στον οδοντίατρό κ. Μιχάλη Τσιτσικόπουλο στο 2106231441

Θα χαρούμε να σας λύσουμε κάθε απορία και να ξεκινήσετε μαζί μας το οδοντιατρικό σας ταξίδι σε ένα όμορφο και ιδανικό περιβάλλον.

CTA