Οδοντικά εμφυτεύματα

Εκτιμώντας τις επιλογές που έχουμε για να αποκαταστήσουμε δόντια που λείπουν

Cynthia Bollinger and Dr. Kathelene Williams-Turk

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την καλύτερη μέθοδο αποκατάστασης των δοντιών που λείπουν. Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν ως υποκατάστατα των ριζών και πάνω σε αυτά στηρίζονται τα καινούρια δόντια. Τα εμφυτεύματα επίσης, σταθεροποιούν το οστό και προλαμβάνουν την απώλεια του, που φυσιολογικά συμβαίνει όταν χάνουμε τα δόντια μας.

Το τιτάνιο το οποίο χρησιμοποιείται στην κατασκευή των εμφυτευμάτων είναι βιοσυμβατό και συνδέεται μικρομηχανικά με το οστό. Η σύνδεση του τιτανίου με το οστό είναι ανένδοτη και δεν επιτρέπει καμία κίνηση. Οι μασητικές δυνάμεις μεταφέρονται απευθείας από το εμφύτευμα στο οστό, το οποίο ανταποκρίνεται πολύ καλά. Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν όπως οι ρίζες των φυσικών δοντιών, ενεργοποιούν το οστό, το σταθεροποιούν και προλαμβάνουν την απορρόφηση του.

Στα χέρια εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, εμφυτεύματα που τοποθετούνται στην σωστή θέση, δεν επιτρέπουν μόνο την κατασκευή δοντιών που φαίνονται φυσικά, αλλά επίσης έχουν και σωστή μασητική-φωνητική λειτουργία και μπορούν να συντηρηθούν σωστά.

Το κλειδί στην επιτυχία των εμφυτευμάτων συνοψίζεται στις εξής δύο ερωτήσεις:

  1. Μπορούν τα εμφυτεύματα να τοποθετηθούν σε σωστή θέση ώστε να επιτρέψουν καλή αισθητική και λειτουργία;
  2. Υπάρχει αρκετό οστό για το παραπάνω;

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων εξαρτάται από την ύπαρξη αρκετού ποσοτικά και ικανού ποιοτικά οστού. Ωστόσο, ακόμα και σε περιπτώσεις που το οστό δεν είναι αρκετό, εφαρμόζονται τεχνικές αναγέννησης του οστού, ώστε να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα στην σωστή θέση. Τεκμηριωμένη έρευνα και μελέτη προσδιορίζει τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων σε ποσοστά πάνω από 95%.

Ενσωμάτωση στο οστό και άμεση φόρτιση

Όταν ένα εμφύτευμα τοποθετηθεί στο στόμα πρέπει να περάσουν περίπου 2-4 μήνες για να ενσωματωθεί στο οστό.

Κάτω όμως από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, είναι δυνατό να τοποθετηθούν δόντια άμεσα επί των εμφυτευμάτων, με πολύ καλά και προβλέψιμα αποτελέσματα.

Η θεραπεία ‘Δόντια σε μία ημέρα-Teeth in a day’ στηρίζετε πάνω στην παραπάνω διαπίστωση. Τοποθετούνται άμεσα δόντια τα οποία ενώνουν και ακινητοποιούν τα εμφυτεύματα, ώστε να μην διαταραχθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης τους στο οστό.

Τα δόντια αυτά χρησιμοποιούνται ως μεταβατικά, ώστε μετά από 4 περίπου μήνες να ακολουθήσουν τα μόνιμα.

Οφέλη από τα εμφυτεύματα:

  1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής για τον ασθενή και τόνωση της αυτοπεποίθησης του
  2. Βελτίωση της εμφάνισης
  3. Διατήρηση των δομών του προσώπου
  4. Διατήρηση του χαμόγελου στη φυσική του κατάσταση
  5. Διατήρηση των παρακείμενων οδοντικών ιστών (τα παρακείμενα δόντια δεν τροχίζονται για να μπουν γέφυρες)
  6. Τοποθέτηση δοντιών επί των εμφυτευμάτων τα οποία έχουν όψη, αίσθηση και λειτουργία σαν τα φυσικά δόντια
  7. Σταθερά δόντια, αντί για κινητές αποκαταστάσεις
  8. Βελτίωση της υγείας λόγω σωστής μάσησης.
CTA