Περιοδοντίτιδα και θεραπεία

Η περιοδοντίτιδα έπεται της ουλίτιδας, εάν η δεύτερη δεν θεραπευθεί εγκαίρως. Χαρακτηριστικά ευρήματα της περιοδοντίτιδας είναι η δημιουργία περιοδοντικών θυλάκων (τα ούλα αποκολλώνται από τα δόντια) και η απώλεια οστού γύρω από τα δόντια, κάτι που επιβεβαιώνεται και ακτινογραφικά. Αν δεν θεραπευθεί η περιοδοντίτιδα, θα οδηγήσει σε αυξημένη απώλεια οστού γύρω από τα δόντια, αύξηση της κινητικότητας των δοντιών και τέλος απώλεια τους.

Συντηρητική θεραπεία

Η περιοδοντική θεραπεία ξεκινάει συντηρητικά. Περιλαμβάνει απόξεση και λείανση των ριζών των προσβεβλημένων δοντιών με σκοπό τη μείωση του βάθους των περιοδοντικών θυλάκων και την ελάττωση ή και εξάλειψη της αιμορραγίας από τα ούλα. Η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη.

Χειρουργική θεραπεία

Μετά από επανεξέταση και εφόσον διαπιστωθεί ότι η συντηρητική θεραπεία δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα αξιολογείται η αναγκαιότητα περαιτέρω παρέμβασης, χειρουργικής αυτή τη φορά.

Ιστική αναγέννηση

Η περιοδοντίτιδα είναι μία νόσος που γενικά προκαλεί μη αναστρέψιμες βλάβες. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυνται θεραπευτικές τεχνικές ανάπλασης-ιστικής αναγέννησης. Στόχος είναι η ανάπλαση του χαμένου οστού, με την χρήση μοσχευμάτων και άλλων υλικών και η επαναπρόσφυση των ούλων στα δόντια.

phone_copy.png