Όψεις πορσελάνης (Veneers)

Οι όψεις πορσελάνης είναι πολύ λεπτά καλύμματα πορσελάνης, τα οποία εφαρμόζονται στα δόντια μετά από ελάχιστο ή καθόλου τρόχισμα. Αποσκοπούν στην τροποποίηση τόσο του σχήματος, όσο και του χρώματος των προσθίων συνήθως δοντιών, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

 

Ενδείξεις για όψεις πορσελάνης στα πρόσθια δόντια είναι οι παρακάτω:

 • Συνωστισμός, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία τα πρόσθια δόντια δεν είναι ίσια, αλλά σε στροφή και ακουμπούν σφιχτά μεταξύ τους
 • Αραιοδοντία, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν κενά μεταξύ των δοντιών
 • Δυσχρωμίες των προσθίων, οι οποίες δεν μπορούν να βελτιωθούν με συντηρητικά μέσα
 • Σπασμένα, φαγωμένα δόντια, των οποίων το σχήμα δεν προσδίδει αρμονικό χαμόγελο

Οι όψεις πορσελάνης είναι πολύ συντηρητικές αποκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούν ελάχιστό τρόχισμα των οδοντικών ιστών και προσφέρουν σε πολύ γρήγορο χρόνο πλήρη αναδιαμόρφωση του χαμόγελού του ασθενούς.

 

1η Συνεδρία

 • Λήψη ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού.

 • Κλινική-Ακτινογραφική εξέταση.

 • Συζήτηση με τον ασθενή προκειμένου να εκφράσει τις προσδοκίες του και να θέσουμε τους στόχους της θεραπείας.

 • Λήψη αποτυπωμάτων (φυσικών ή ψηφιακών) για την κατασκευή εκμαγείων μελέτης και διαγνωστικού κερώματος. 

 •  Το διαγνωτικό κέρωμα είναι μία φυσική απεικόνιση των όψεων σε γύψινο ομοίωμα των φυσικών δοντιών. Αυτό πλέον μπορεί να γίνει και ψηφιακά.

 • Λήψη φωτογραφιών.

 

2η Συνεδρία

 • Παρουσίαση και συζήτηση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας-αποδοχή από τον ασθενή.

 • Προ-χειρουργική θεραπεία (αν χρειάζεται), όπως π.χ. θεραπεία των ούλων.

 • Αξιολόγηση του διαγνωστικού κερώματος και δοκιμή προσωρινών όψεων στο στόμα. 

 • Κατασκευάζουμε προσωρινές όψεις στο στόμα, πριν ακόμα τροχιστούν τα δόντια, ώστε να έχει ο ασθενής μία εικόνα του τελικού αποτελέσματος.

 

3η Συνεδρία

 • Τοπική αναισθησία και προετοιμασία των δοντιών-Λήψη αποτυπωμάτων.

 • Τοποθέτηση προσωρινών όψεων.

 

4η Συνεδρία

 • Τοποθέτηση μόνιμων όψεων.

Μετά από 4-6 μήνες κατασκευάζεται και τοποθετείται η οριστική προσθετική αποκατάσταση.

phone_copy.png