Όψεις πορσελάνης (Veneers)

Οι όψεις πορσελάνης είναι πολύ λεπτά καλύμματα πορσελάνης, τα οποία εφαρμόζονται στα δόντια μετά από ελάχιστο ή καθόλου τρόχισμα. Αποσκοπούν στην τροποποίηση τόσο του σχήματος, όσο και του χρώματος των προσθίων συνήθως δοντιών, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Ενδείξεις για όψεις πορσελάνης στα πρόσθια δόντια είναι οι παρακάτω:

 • Συνωστισμός, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία τα πρόσθια δόντια δεν είναι ίσια, αλλά σε στροφή και ακουμπούν σφιχτά μεταξύ τους
 • Αραιοδοντία, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν κενά μεταξύ των δοντιών
 • Δυσχρωμίες των προσθίων, οι οποίες δεν μπορούν να βελτιωθούν με συντηρητικά μέσα
 • Σπασμένα, φαγωμένα δόντια, των οποίων το σχήμα δεν προσδίδει αρμονικό χαμόγελο

Οι όψεις πορσελάνης είναι πολύ συντηρητικές αποκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούν ελάχιστό τρόχισμα των οδοντικών ιστών και προσφέρουν σε πολύ γρήγορο χρόνο πλήρη αναδιαμόρφωση του χαμόγελού του ασθενούς.

Διαδικασία

1ο ραντεβού

 • Λήψη ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού
 • Κλινική εξέταση- Ακτινολογικός έλεγχος- αξιολόγηση
 • Συζήτηση με τον ασθενή προκειμένου να εκφράσει τις προσδοκίες του και να θέσουμε τους στόχους
 • Λήψη αποτυπωμάτων για κατασκευή εκμαγείων μελέτης και διαγνωστικού κερώματος
 • Λήψη φωτογραφιών

2ο ραντεβού

 • Περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένων που προέκυψαν από κλινικό-ακτινογραφικό έλεγχο και μελέτη εκμαγείων,
 • Συζήτηση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας και αποδοχή από τον ασθενή,
 • Δοκιμή προσωρινών όψεων στο στόμα

3ο ραντεβού

 • Τοπική αναισθησία και τρόχισμα των δοντιών
 • Λήψη αποτυπωμάτων
 • Τοποθέτηση προσωρινών όψεων

4ο ραντεβού

 • Τοποθέτηση μόνιμων όψεων

 

Μάθετε περισσότερα

bannerBottom