Μονήρη εμφυτεύματα

Στην περίπτωση που λείπει ένα μόνο δόντι, η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος αναπληρώνει την ρίζα του δοντιού που χάθηκε και προσφέρει στήριξή για την τοποθέτηση μίας θήκης.

 

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το τρόχισμα των παρακειμένων δοντιών, κάτι που θα κάναμε εάν τοποθετούσαμε γέφυρα στηριζόμενη στα δόντια αυτά.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30 λεπτά, γίνεται κατόπιν τοπικής αναισθησίας και είναι ανώδυνη.

Αφού το εμφύτευμα τοποθετηθεί αναμένουμε 3 μήνες ώστε να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του στο οστό. Στη συνέχεια λαμβάνουμε αποτυπώματα, προκειμένου να κατασκευάσουμε το τελικό δόντι.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τοποθετείται πάνω στο εμφύτευμα μια θήκη από πορσελάνη, η οποία σας επιτρέπει να τρώτε φυσιολογικά και να χαμογελάτε με αυτοπεποίθηση.

 

1η Συνεδρία

  • Λήψη ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού.

  • Κλινική-Ακτινογραφική εξέταση.

  • Συζήτηση με τον ασθενή προκειμένου να εκφράσει τις προσδοκίες του και να θέσουμε τους στόχους της θεραπείας.

  • Λήψη αποτυπωμάτων (φυσικών ή ψηφιακών) για κατασκευή εκμαγείων μελέτης. Λήψη φωτογραφιών.

 

2η Συνεδρία

  • Παρουσίαση και συζήτηση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας-αποδοχή από τον ασθενή.

  • Προ-χειρουργική θεραπεία (αν χρειάζεται), όπως π.χ. θεραπεία των ούλων.

  • Λήψη αποτυπωμάτων για προετοιμασία και κατασκευή της άμεσηςαποκατάστασης.

 

3η Συνεδρία

  • Τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

  • Τοποθέτηση προσωρινής αποκατάστασης.

 

Μετά από 4-6 μήνες κατασκευάζεται και τοποθετείται η οριστική προσθετική αποκατάσταση.

phone_copy.png