Μονήρη εμφυτεύματα

Στην περίπτωση που λείπει ένα μόνο δόντι, η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος αναπληρώνει την ρίζα του δοντιού που χάθηκε και προσφέρει στήριξή για την τοποθέτηση μίας θήκης.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το τρόχισμα των παρακειμένων δοντιών, κάτι που θα κάναμε εάν τοποθετούσαμε γέφυρα στηριζόμενη στα δόντια αυτά.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30 λεπτά, γίνεται κατόπιν τοπικής αναισθησίας και είναι ανώδυνη. Αφού το εμφύτευμα τοποθετηθεί, αναμένουμε 3 μήνες ώστε να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του στο οστό. Στη συνέχεια λαμβάνουμε αποτυπώματα, προκειμένου να κατασκευάσουμε το τελικό δόντι.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τοποθετείται πάνω στο εμφύτευμα μια θήκη από πορσελάνη, η οποία σας επιτρέπει να τρώτε φυσιολογικά και να χαμογελάτε με αυτοπεποίθηση.

Διαδικασία:

1ο ραντεβού:

 • Λήψη ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού
 • Κλινική εξέταση- ακτινολογικός έλεγχος- αξιολόγηση
 • Συζήτηση με τον ασθενή προκειμένου να εκφράσει τις προσδοκίες του και να θέσουμε τους στόχους
 • Λήψη αποτυπωμάτων για κατασκευή εκμαγείων μελέτης και χειρουργικού νάρθηκα (οδηγού)
 • Λήψη φωτογραφιών

2ο ραντεβού:

 • Περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένων που προέκυψαν από κλινικό-ακτινογραφικό έλεγχο και μελέτη εκμαγείων
 • Συζήτηση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας και αποδοχή από τον ασθενή
 • Προ-χειρουργική θεραπεία (αν χρειάζεται), όπως π.χ. θεραπεία των ούλων
 • Οδηγίες προ της εμφύτευσης

3ο ραντεβού:

 • Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

4ο ραντεβού:

 • Αφαίρεση ραμμάτων

5ο ραντεβού (2-4 μήνες μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων):

 • Αποκάλυψη εμφυτευμάτων

6ο ραντεβού:

 • Αποτυπώματα

7ο ραντεβού:

 • Τοποθέτηση θήκης (δοντιού)

bannerBottom