Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων

Η συνήθης διαδικασία αποκαταστάσεων με εμφυτεύματα περιλαμβάνει τοποθέτηση εμφυτεύματος, 3 μήνες αναμονή και προσθετική αποκατάσταση.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα εμφυτεύματα μπορούν να αποκατασταθούν με προσωρινές θήκες από την μέρα της τοποθέτησης τους. Αυτό λέγεται άμεση φόρτιση. Για να γίνει άμεση φόρτιση πρέπει να πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις σε ότι αφορά την ποιότητα του οστού και το πόσο σταθερό είναι το εμφύτευμα κατά την χειρουργική τοποθέτηση του.

Η άμεση φόρτιση βρίσκει συνήθως εφαρμογή σε μπροστινά δόντια, προσφέροντας στον ασθενή προσωρινή θήκη την μέρα του χειρουργείου.

Ακόμα παραπέρα, μπορεί να συνδυαστούν η εξαγωγή, η τοποθέτηση του εμφυτεύματος και η τοποθέτηση της προσωρινή θήκης σε μία μέρα. Η μέθοδος αυτή προσφέρει:

 • Προσωρινό δόντι στον ασθενή από την μέρα της εξαγωγής (έτσι ο ασθενής δεν μένει καθόλου χωρίς δόντι)
 • Διατήρηση μαλακών και σκληρών ιστών (δηλαδή οστού και ούλων) μετά την εξαγωγή
 • Διαμόρφωση μαλακών ιστών κατά την φάση της επούλωσης

Διαδικασία:

1ο ραντεβού:

 • Λήψη ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού
 • Κλινική εξέταση- ακτινολογικός έλεγχος- αξιολόγηση
 • Συζήτηση με τον ασθενή προκειμένου να εκφράσει τις προσδοκίες του και να θέσουμε τους στόχους
 • Λήψη αποτυπωμάτων για κατασκευή εκμαγείων μελέτης και χειρουργικού νάρθηκα (οδηγού) και προσωρινού δοντιού
 • Λήψη φωτογραφιών

2ο ραντεβού:

 • Περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένων που προέκυψαν από κλινικό-ακτινογραφικό έλεγχο και μελέτη εκμαγείων
 • Συζήτηση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας και αποδοχή από τον ασθενή
 • Προ-χειρουργική θεραπεία (αν χρειάζεται), όπως π.χ. θεραπεία των ούλων
 • Οδηγίες προ της εμφύτευσης

3ο ραντεβού:

  • Εξαγωγή-τοποθέτηση εμφυτευμάτων-τοποθέτηση προσωρινής θήκης

4ο ραντεβού:

  • Αφαίρεση ραμμάτων

5ο ραντεβού (2-4 μήνες μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων):

  • Αποτυπώματα για μόνιμες θήκες

6ο ραντεβού:

  • Δοκιμές

7ο ραντεβού:

  • Τοποθέτηση οριστική αποκατάστασης.

bannerBottom