Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων

Η συνήθης διαδικασία αποκαταστάσεων με εμφυτεύματα περιλαμβάνει τοποθέτηση εμφυτεύματος, 3 μήνες αναμονή και προσθετική αποκατάσταση.

 

Σε κάποιες περιπτώσεις τα εμφυτεύματα μπορούν να αποκατασταθούν με προσωρινές θήκες από την μέρα της τοποθέτησης τους. Αυτό λέγεται άμεση φόρτιση. Για να γίνει άμεση φόρτιση πρέπει να πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις σε ότι αφορά την ποιότητα του οστού και το πόσο σταθερό είναι το εμφύτευμα κατά την χειρουργική τοποθέτηση του.

Η άμεση φόρτιση βρίσκει συνήθως εφαρμογή σε μπροστινά δόντια, προσφέροντας στον ασθενή προσωρινή θήκη την μέρα του χειρουργείου.

Ακόμα παραπέρα, είναι εφικτό να συνδυαστούν η εξαγωγή, η τοποθέτηση του εμφυτεύματος και η τοποθέτηση της προσωρινή θήκης σε μία μέρα. Η μέθοδος αυτή προσφέρει:

 • Προσωρινό δόντι στον ασθενή από την μέρα της εξαγωγής (έτσι ο ασθενής δεν μένει καθόλου χωρίς δόντι).
 • Διατήρηση μαλακών και σκληρών ιστών (δηλαδή οστού και ούλων) μετά την εξαγωγή.
 • Διαμόρφωση μαλακών ιστών κατά την φάση της επούλωσης.
 

1η Συνεδρία

 • Λήψη ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού.

 • Κλινική-Ακτινογραφική εξέταση.

 • Συζήτηση με τον ασθενή προκειμένου να εκφράσει τις προσδοκίες του και να θέσουμε τους στόχους της θεραπείας.

 • Λήψη αποτυπωμάτων (φυσικών ή ψηφιακών) για κατασκευή εκμαγείων μελέτης. Λήψη φωτογραφιών.

 

2η Συνεδρία

 • Παρουσίαση και συζήτηση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας-αποδοχή από τον ασθενή.

 • Προ-χειρουργική θεραπεία (αν χρειάζεται), όπως π.χ. θεραπεία των ούλων.

 • Λήψη αποτυπωμάτων για προετοιμασία και κατασκευή της άμεσης γέφυρας.

 

3η Συνεδρία

 • Τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

 • Τοποθέτηση προσωρινής ακίνητης γέφυρα, πάνω στα εμφυτεύματα.

 

Μετά από 4-6 μήνες κατασκευάζεται και τοποθετείται η οριστική προσθετική αποκατάσταση.

phone_copy.png