Τeeth in a day - Δόντια σε μια ημέρα

Ο παραπάνω όρος περιγράφει την ολική αποκατάσταση του στόματος με εμφυτεύματα και σταθερές γέφυρες, σε μία ημέρα. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μένει ούτε μια ημέρα χωρίς σταθερά δόντια.

Στην περίπτωση απώλειας όλων των δοντιών, η τοποθέτηση 4-7 εμφυτευμάτων σε καίριες, με ακρίβεια υπολογισμένες θέσεις, προσφέρει ασφαλή βάση για την εφαρμογή σταθερής γέφυρας που καλύπτει όλο το στόμα.

Στις συνήθεις τεχνικές, αφού αφαιρεθούν τα δόντια και τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα, ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει με ολικές οδοντοστοιχίες πάνω και κάτω (μασέλες) για 3-4 περίπου μήνες και μετά να λάβει την τελική αποκατάσταση.

Προκειμένου να απαλλάξουμε τους ασθενείς μας από τις κινητές οδοντοστοιχίες (ακόμα κι αν αυτές χρησιμοποιούνται προσωρινά), εφαρμόζουμε την διαδικασία Teeth in a day.

Πρόκειται για μία πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία εκτελείται μόνο από έμπειρους στην τεχνική αυτή εμφυτευματολόγους και περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω σε μία μόλις μέρα.

 • Εξαγωγή όλων των δοντιών
 • Τοποθέτηση 4-7 εμφυτευμάτων ανά γνάθο
 • Τοποθέτηση πάνω στα εμφυτεύματα προσωρινής βιδωτής γέφυρας, η οποία θα παραμείνει στο στόμα για 3-6 μήνες
 • Αντικατάσταση της προσωρινής γέφυρας με μόνιμη γέφυρα, που δεν αφαιρείται από τον ασθενή

Οι θέσεις των εμφυτευμάτων επιλέγονται με ακρίβεια, ώστε η προσθετική αποκατάσταση που έπεται, να προσφέρει άριστη μασητική λειτουργία, εξαίρετη αισθητική και ευκολία στην συντήρηση.

Διαδικασία:

1ο ραντεβού:

 • Λήψη ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού
 • Κλινική εξέταση- ακτινολογικός έλεγχος- αξιολόγηση
 • Συζήτηση με τον ασθενή προκειμένου να εκφράσει τις προσδοκίες του και να θέσουμε τους στόχους
 • Λήψη αποτυπωμάτων για κατασκευή εκμαγείων μελέτης και χειρουργικού νάρθηκα (οδηγού)
 • Λήψη φωτογραφιών

2ο ραντεβού:

 • Περαιτέρω αξιολόγηση δεδομένων που προέκυψαν από κλινικό-ακτινογραφικό έλεγχο και μελέτη εκμαγείων
 • Συζήτηση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας και αποδοχή από τον ασθενή
 • Αποτυπώματα για κατασκευή των άμεσων γεφυρών
 • Οδηγίες προ της εμφύτευσης

3ο ραντεβού:

 • Τοποθέτηση εμφυτευμάτων> φόρτιση εμφυτευμάτων, δηλαδή τοποθέτηση σταθερής γέφυρας

4ο ραντεβού:

 • Αφαίρεση ραμμάτων

5ο ραντεβού (4-6 μήνες μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων):

 • Αντικατάσταση των προσωρινών γεφυρών με μόνιμες

bannerBottom